AVG

Privacy verklaring Kickuh Coaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. In het kort wil ik aangeven dat ik de eventuele gegevens die ik van jou heb bij mij in veilige handen zijn en ik gewend ben met vertrouwelijke informatie deskundig om te gaan.
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik Marianne Stahlie, oprichtster van Kickuh Coaching, gevestigd in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60369450

Persoonsgegevens:

Waarom ik jouw gegevens bewaar:
De contactgegevens (zoals naam, emailadres, adres, persoonsgegevens en telefoonnummer) zijn alleen voor mij bestemd. En puur gericht om contact met jou en/of je kind(eren) te onderhouden. Ik vraag alleen naar gegevens als die functioneel zijn binnen het werk van Kickuh Coaching. Dit kan ook meer zijn dan alleen contactgegevens. Zoals bijvoorbeeld extra informatie behorende bij een intake of een coaching gesprek als het om een dienst gaat via Kickuh Coaching.

Verwerken persoonsgegevens:
Mocht je direct of indirect ja zeggen op één van mijn diensten, dan blijven zowel de schriftelijke als de persoonlijke gegevens bij mij. Een enkele keer kan ik ook een evaluatie schrijven of een opdracht bewaren van jou wat bij mij gemaakt is. Ik zal dit dan altijd in een afgesloten kast bewaren. Mocht het ooit eens zinvol of nodig zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan zal dat uiteraard alleen met jouw toestemming zijn. Je kunt hierop vertrouwen. Tijdens overleg met collegae (intervisie) worden weleens casussen besproken en die zullen altijd anoniem zonder naamsvermelding worden geschetst. Administratieve en wettelijke verplichting(en) maar ook een gerechtelijk bevel verplicht mij wel om noodzakelijke of gewenste gegevens door te geven aan autoriteiten die daar dan uiteraard zorgvuldig mee om gaan.

Beveiliging:
Bij de wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niks van jou. Mail, sms, Whatsapp zit in mijn telefoon en computer en alleen ik heb daar toegang toe. Alles is beveiligd.
Mijn sites zijn gericht op eenrichtingsverkeer. Ik schrijf en jij leest. Ik sla daar geen gegevens op van jou. Daarnaast ben ik bij een betrouwbare server (hostnet). Hoewel ik gek ben op koekjes gebruik ik voor zover me bekend is geen cookies.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar:
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals aan de plicht van de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Jouw rechten:
Ik respecteer sowieso jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken, mailen of bellen.