missie en visie

Missie:
De missie van Kickuh Coaching is: Zowel kinderen als volwassenen weer laten (her)ontdekken in de natuur dichtbij in de regio Den Haag. Waarbij ook ruimte is voor verdieping naar je ware natuur, talenten, overtuigingen, energie enz…

Dit wordt geboden door activiteiten, tochten, feestjes en trainingen te bieden.

De begeleiding is in handen van Marianne Stahlie (NatuurWijzer, Natuur Coach en Natuurbeleving Expert.

visie en wens:
Binnen 5 jaar zie ik voor me dat Kickuh Coaching duizenden mensen heeft geïnspireerd. Op zo een manier dat anderen mogen ontspannen en de kennis en kunde mogen overlaten aan een professionele NatuurWijzer, Coach en Natuur beleving expert. Die veel kennis heeft, gewend is met groepen te werken en op een ontspannen en plezierige manier anderen ontdekkend laat ervaren. Liefst midden in de natuur en als dat niet kan altijd gerelateerd aan wat wel kan en aansluit bij de doelen. Zelf ervaren, leren en weer doorgeven is als zaad wat in vruchtbare bodem valt, opkomt, groeit, bloeit en weer zaad aanmaakt. Zodat het weer door kan worden gegeven op een natuurlijke manier. Ze het zelf blijven doen, binnen het gezin, familie, vriendenkring, op school, werk en verder wordt verspreidt allereerst binnen regio Den Haag en erna groter binnen Nederland, Europa en het belangrijkste dat het belang van de natuur en voor de volle 100% jezelf zijn op een groter niveau verschil maakt in de wereld zowel dichtbij als verder in de wereld waar we komen.

hart voor de natuur doorgeven
hart voor de natuur doorgeven

Inmiddels zijn er in 5 jaar tijd meer dan 2500 kinderen en ruim 1000 volwassenen bereikt met natuurbelevenissen en/of coaching in de directe omgeving van regio Den Haag. En is de doelstelling gehaald en gaat het door! Het belang van verbinden met de natuur en de ware natuur is nu groter dan ooit. Daarom is hiernaast ook Expeditie 070 de Natuurbeleving school in de regio Den Haag ontstaan.